For Sale:

 

 

SSF Suchabuck Firefly (CD Kryptonites Safe Haven x Silver Plates Baccarra Couragio) - SOLD

AMHA, AMHR, NMPRS, mare, dob: June, 2, 2019 

Firefly a for website

 

 SSF Suchabuck Gotta Have Faith (Abrias Innovative Answer x Silver Plates Baccarra Couragio) - SOLD

AMHA, AMHR, NMPRS Hoofdstamboek, mare, dob: June 8, 2014

Faith oktober 2019 sale

 

SSF Velvetbucks Boy oh Boy (Abrias Innovative Answer x Libertymeres Velvet Buckeroo)

AMHA, AMHR, NMPRS hengst, dob: June 9, 2019 - recent pictures will be made in spring

Boy oh Boy

 

SSF Suchabuck Prince Charming (Erica Shez a Rebel at Heart x Silver Plates Baccarra Couragio)

AMHA, AMHR, NMPRS, stallion, dob: May 20, 2018

Prince 240

 

 

 

 

 

 

Verkoopvoorwaarden:

Silver Spring Farm houdt zich het recht voor op elke moment een prijs te wijzigen of een paard terug te trekken uit de verkoop.

Een paard is pas VERKOCHT als er binnen 5 dagen nadat de verkoop tot stand is gekomen door koper een aanbetaling van ten minste Euro 500 is gedaan. Gebeurt dit niet dan komt de koop automatisch en zonder berichtgeving te vervallen!

Een gedane aanbetaling wordt niet terugbetaald, hij kan wel gebruikt worden voor de aanschaf van een vervangend paard als koper om wat voor reden ook wil afzien van de aanschaf van een gekocht paard.

Alle paarden worden verkocht "zoals ze zijn" tenzij anders is overeengekomen aan de hand van  een contract.

Alle keuringen zijn toegestaan op kosten van koper, alle benodigde gezondheidscertificaten, coggins testen etc benodigd voor transport zijn voor volledige verantwoording van koper.

Vervoer en kosten van vervoer zijn voor kosten van koper, natuurlijk zal Silver Spring Farm er alles aan doen koper hierbij te ondersteunen.

Silver Spring Farm houdt zich het recht voor om een verkoop te weigeren.

 

 

 

Terms of Sale:

Silver Spring Farm reserves the right to change prices and availability without any notice.

No horse will be considered SOLD unless a deposit or payment of at least Euro 500 has been received within 5 days from commitment to purchase. If payment has not been done sale will expire automatically without any further notice!

Deposits are non refundable but used towards a farm credit on another horse.

All horses are sold "as is" unless otherwise stated by written contract.

Veterinarian, soundness checks, Health Certificates and Coggins Test, or any requirements for shipping, shall be the full responsibility of the purchaser. Silver Spring Farm will assist purchaser if requested.

Shipping and shipping expenses shall be the full responsibility of the purchaser. Silver Spring Farm will assist purchaser if requested.

Silver Spring Farm reserves the right to refuse any sale.